Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]
92
News and Current Events / How the NSA Built a Secret Surveillance Network for Ethiopia
« Last post by staff3 on September 16, 2017, 11:19:49 AM »
How the NSA Built a Secret Surveillance Network for Ethiopia
https://theintercept.com/2017/09/13/nsa-ethiopia-surveillance-human-rights/

93
የኢሮብ ሕዝብ የድረሱልኝ ጥሪውን እያስተጋባል ይገኛል
የኢሮብ መብት ተሟጓች ማህበር (ኢመተማ) ጥሪ ለ፦
መላው የኢትዮጵያ ህዝብ
ኢትዮዽያ መንግስት
ኢትዮጵያ አገር መከላከያ ሠራዊት
ኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች
ኢትዮጵያ የሲቪክና ሙያ ማህበራት

ኢመተማ ድምጽ አልባ ለሆነው ለኢሮብ ህዝብ መብት ለመሟገት የተቋቋመ የሲቪክ ማኅበር ሲሆን በኢትዮጵያ ሁሉንም ባለ ድርሻ ያለ ምንም አድልዎ በእኩልነት ለማስተናገድ የሚችል ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዲሰፍን በሚደረገው ትግል የበኩሉን ድርሻ የማበርከት ዓላማ ያለው ማኅበር መሆኑ ለሁሉም ግልጽ ለማድረግ ይወዳል። ከዚህም በተጨማሪ ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ በአሁኑ ጊዜ ፊት ለፊት አፍጦ የመጣውና የኢሮብ ብሔረ-ሰብ ህልውና እጅጉን የተፈታተነው የኢትዮ-ኤርትራ የድንበር ውዝግብ ተብሎ የሚጠራውን የድንበር ጉዳይና ከወረራው ዕለት ጀምሮ በየጊዜው ውዝግብ
ከተፈጠረባቸው የኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበሮች በሻዓቢያ እየታገቱ ተወስደው መዳረሻቸው ስላልታወቀው ኢትዮጵያዊያን በርከት ያሉ መግለጫዎችን ሲያወጣ ቆይቷል። ሆኖም እስከ ዛሬዋ ዕለት ድረስ ጆሮ የሰጡንና ጮኸታችንን የሰሙን ኢትዮጵያዊያን ቁጥር ከሚጠበቀው በታች ሆኖ አግኝተነዋል። የኢትዮጵያ መንግሥት እንደሆነ ጭራሽ ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎናል።

የአገር ጉዳይ የጋራ ጉዳያችን ነውና የምንመሰጋገንበት ባይሆንም ከፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ፤ ጩኸታችንን አድምጦ ላስተጋባልንና የድንበር አከላለልን አስመልክቶ የአልጀርሱን ስምምነት እንደማይቀበለው በፕሮግራሙ ውስጥ በግልጽ ያስቀመጠውን “ዓረና ትግራይ ለሉዓላዊነትና ዴሞክራሲ”ን ለማመስገን እንወዳለን። ከመገናኛ ብዙሀን ደግሞ ምን ጊዜም ለጮኸታችን ዋጋ በመስጠት ያለ ማወላወል ሁሉም መግለጫዎቻችንን በማስተናገድ አገራዊና ህዝባዊ ግዴታቸውን የተወጡትን, እነ http://www.ethiomedia.com የመሳሰሉትን ድረ-ገጾችን እያመሰገን ሌሎች ድረ-ገጾችም የነሱን አርአያ ተከትለው የምናወጣቸው መግለጫዎችን እንዲያስተናግዱ፣ እንጠይቃለን። እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎች ነገሩ የአገርና የህዝብ ጉዳይ ስለሆነ፣ የኢሮብ ብሔረሰብም የኢትዮዽያ ህዝብ ኣካል ነውና ትኩረት እንድያደርጉበት ጥርያችንን እናቀርባለን።

ወደ ዋናው ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት ኢሮብ የሚባል ህዝብና አከባቢ የት እንደሚገኝ ለማያውቁት ኢትዮጵያዊያን ወገኖቻችን
ትንሽ ማብራሪያ እናስፍር። ኢሮብ በሰሜን ኢትዮጵያ በሰሜን ምሥራቅ ዓጋመ ውስጥ የሚገኝ አከባቢ ነው። ይህ አከባቢ የኢትዮጵያ
ታሪክ ከተመዘገበበት ጊዜ ጀምሮ ከኢትዮጳያዊነት ውጭ የሆነ ታሪክ የሌለው ከመሆኑም በላይ የኢሮብ ህዝብ የውጭ ወራሪ ጠላት
በመጣ ቁጥር የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበር ከወገኑ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ተሰልፎ በጀግንነት ከጠላት ጋር ተናንቆ የተዋደቀ ህዝብ
መሆኑ ታሪክ የማይዘነጋው ሀቅ ነው። ከዚህም አልፎ የአብዛኛዎቹ የውጭ ወራሪዎች መግቢያ በር ላይ በመገኘቱ ምክንያት የመጀመርያ
የወረራዎች ገፈት ቀማሽ እየሆን እስከዚች ቀን የደረሰ ህዝብ ነው። የሩቁን ትተን በ1990 ዓ.ም የሻዓቢያ ወረራ በተፈጸመበት ጊዜ፤
መሣርያ ከጠላት እየነጠቀ ያደረገው ጀብዱ የመከላከል ጦርነት (ዕጡቃት-ሰንበት) እንደ ምሳሌ መጥቀሱ አገባብ ይሆናል።
የኢሮብ ህዝብ ዛሬ እንደ ብሔረ-ሰብ ህልውናው በጣም አስጊ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ይገኛል። ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተላለፈ
የመጣው መኖሪያ ቀየው ዛሬ በአልጀርስ ስምምነት ተወጥኖ በሄግ ውሳኔ ጸድቆ በዚህ ድረ-ገጽ ከመግለጫው ግርጌ የሰፈረው ካርታ
እንደሚያመለክተው ለም ከሆነው የመሬቱ አንድ ሶሰተኛ ለወራሪው የሻዓቢያ አገዛዝ እንዲሰጥ ተበይኖብናል ተብሏል። (ካርታውን
ለማየት http://www.irobmablo.org/IRAA_Statement_May26.pdf ይህንን አድራሻ ይጫኑ።) የኢሮብ ብሔረ-ሰብ አዶሓ ኢሮብ
(ሶሰት ኢሮብ) በሚል መጠሪያ የሚታወቅ፤ ሓሳባላ፤ ቡክናይቲ-ዓረና አድጋዲ-ዓረ የሚያጠቃልል ሲሆን፤ በአልጀርስ ስምምነት መሰረት
የተሰጠው የሄግ ውሳኔ ተግባራዊ ከሆነ በተጠቀሰው ካርታ እንደተመለከተው ለም የሆኑ የቡክናይቲ-ዓረ ሰፊ ቀበሌዎችን ጨምሮ
መላው አድጋዲ-ዓረ ወደ ኤርትራ እንደሚካለል ግልጽ ነው። ይህ ማለት ወደ ኤርትራ በሚካለለው ግዛት ውስጥ የሚኖረው ህዝብ
በአንጻራዊ መልኩ ሲታይ የአዶሓ ኢሮብ ግማሽ በመሆኑ ይህ ብሔረ-ሰብ በሁለት አገሮች መካከል ተከፍሎ ለመጥፋት የተወሰነበት
ከመሆን ተለይቶ ለመታየት ፈጽሞ የሚቻል አይሆንም። በመሆኑም፤ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ጥፋት ለመታደግ የሚቻለውን ሁሉ

እንዲያደርግ ዛሬም እንደትላንቱ ጥርያችንን ለማቅረብ እንገደዳለን። ይህንን ጥሪ ደግመን ደጋግመን ለማቅረብ የምንገደደው አብዛኛው
ኢትዮጵያዊ ወገናችን ከኢትዮጵያ ለኤርትራ ስለሚለገሰው መሬት ያለውን ብዥታ ለመቅረፍ ይረዳል ከሚል እሳቤ በመነሳት መሆኑ
ልብ ሊባልልን እንፈልጋለን።

ዛሬ ከኢትዮጵያ ለኤርትራ ስለተበየነው ግዛት ሲወሳ አብዛኞቹ ኢትዮጵያዊ ምሁራን በሚጽፏቸውና ለመገናኛ ብዙኃን በሚሰጧቸው
ቃለ-መጠይቆች ውስጥ ሲጠቅሱት የምናነበውና የምናዳምጠው በአብዛኛው ስለ ባድመ ነው። ስለባድመ መወሳቱና መከራከሩን
የኢትዮጵያ ግዛት ነውና የምንሰማማበት ይሆናል። ሆኖም እዚህ ላይ የተጠቀሱ የኢሮብ መሬቶችና ሌሎች ለኤርትራ የተከለሉ
የኢትዮጵያ ግዛቶችም ቢጨመሩበትና የኢትዮጵያ ህዝብ ለወራሪ ለመሸለም ለድርድር በመቅረብ ላይ ስላሉ ሉዓላዊ ግዛቶቹ እንዲያውቅ
ቢደረግ መልካም እንደሚሆን ክልብ እናምናለን። የኢትዮጵያ መንግሥትም ቢሆን ከባድመ ውጭ ለኤርትራ ስለተሰጡት ሌሎች
ግዛቶቻችን ሲናገርም ሆነ የአከባቢዎችን ስሞች ሲጠቅስ አይሰማም። ይህ ያለምክንያት ነው የሚል እምነት የለንም። ከአከባቢው ነዋሪ
ውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ አከባቢውን ስለማያውቀው የትኛው ቀበሌ የኢትዮጵያ የትኛው ደግሞ የኤርትራ እንደሆነ ለማወቅ
አይቻለውም። በመሆኑም በደፈናው ከዚህ በፊት በአቶ ሥዩም መስፍን በይፋ እንደተነገረን “በጦር ሜዳ የተጎናጸፍነውን ድል በዓለም
ዓቀፉ ፍርድቤትም ደግመነዋል” የሚለውን “በጦር ሜዳ ያስመዘገብነውን ድል በድርድር ደግመነዋል” በሚል ባዶ መፈክር እንዳይተካ
እንሰጋለን። ሆኖም እኛ የአከባብው ተወላጆች ነንና እንኳን መላውን አድጋዲ ዓረና ለም የሆኑ የቡክናይቲ ዓረ መሬት እያንዳንዷን
የራሳችን የሆነች ዛፍና ማሳን እናውቃታለን። ስለሆነም፤ የአከባቢያችን የኢትዮጵያ ግዛቶችን በሚመለከት የኢትዮጵያ ህዝብ ዳር
ድንበሩን እንዲያውቅ የማድረግ ሓላፊነት አለብን ብለን እናምናለን። ስለሆነም፤ ኢትዮጵያውያን የመጀመርያ የሻዓቢያ ወረራ ሰለባ
የሆነችው ባድመ በዓለም ዓቀፍ መገናኛ ብዙሃን ትኵረት በማግኘቷ የዚች ግዛት ወደ ኢትዮጵያ የመከለልና ያለመከለል እጣ የሌሎች
ሰፊ ግዛቶቻችን እጣ ፈንታን ጋርዶት በነዋሪው ዜጋ ብዛት ከማንም ካልበለጡ የማይተናነሱ ግዛቶቻችን “በዓይንህን ሸፍን ላሞኝህ”
ዓይነት ተራ ፈሊጥ እንዳንሞኝ መልሰን መላልሰን ለማሳሰብ እንወዳለን። “እንኳን መሬታችን በሆነ ምክንያት የመሬታችን ድንጋይ ወደ
ኤርትራ ግዛት ቢሄድ ሞተንም እንመልሷለን” የሚለን አንድ ኵሩ ኢትዮጵያዊ ህዝብ የወገኑን ድጋፍ የመሻት መብት አለው ብለን
እናምናለን።

እንደገና ስለ ድንበር ጥያቄ ለማንሳት የሚገፋፉን ምክንያቶች በርካቶች ናቸው። ከነዚህም ውስጥ በቅርቡ አቶ በረከት ስምዖን በአንድ
የኤርትራዊያን ‘የፓልቶክ’ መወያያ መድረክ ባደረጉት ንግግር ባድመ የኤርትራ ናት ማለታቸው፣ ቀጥሎም ጠቅላይ ሚኒስትር
ኃይለማርያም ደሳለኝ ለአልጀዚራ ተሌቪጅን ጣቢያ የሰጡት ቃለ-ምልልስ በዋናናት ሊጠቀሱ የምችሉ ናቸው። የቀድሞው ጠቅላይ
ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ አሰና ለሚባለው የኤርትራ ተቃዋሚዎች ደጋፊ ሬዲዮ ጣቢያ የሰጡትን የኢትዮጵያ ግዛቶችን በድርድር
ለሻዓቢያ ለማስረከብ ዝግጁነታቸውን ያበሰሩበትን መግለጫ አስመልክቶ መኢተማ በወቅቱ የተቃውሞ አቋሙን የገለጸበት መግለጫ
ማውጣቱ የሚታወስ ነው። ዛሬ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ “አስመራ ሄደህ ከአቶ ኢሳያስ ጋር ትደራደራለህ ወይ
ብለሽ ከጠየቅሽኝ፤ መልሴ አዎ ነው” በማለት ያልተጠየቁትን ከመመለሳቸውም በላይ ከዚህ በፊትም አቶ መለስ ዜናዊ አስመራ ድረስ
በመሄድ ለመደራደር ከሃምሳ ጊዜ በላይ ጥያቄ አቅርበው እንዳልተሳካላቸው በይፋ አሳውቀውናል። በተጨማሪም የአቶ መለስን ፖሊሲ
ሳይበረዝ እንዳለ ተግባራዊ እንደሚያደርጉ በተደጋጋሚ ነግረውናል። አቶ መለስ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ዙርያ የነበራቸው አቋም ደግሞ
ምን እንደነበረ ሁሉም በግልጽ የሚያወቀው ስለሆነ እዚህ ላይ መድገሙ አንባቢን ማሰልቸት ይሆንብናል። ሆኖም የዛሬ ከትላንትናው
ለየት የሚልበት ሁኔታ እየተከሰተ እንዳለ እንገነዘባለን። ይኸውም አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ትላንት በአፍንጫየ ይውጣ ሲሉ እንዳልነበረ
ሁላ ዛሬ ከኢትዮጵያ ጋር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ስለ ድንበር መካለል ለመሸማገል ዝግጁ ነኝ ማለታቸውንና ከዛም አልፈው ኳታር
በኢትዮ-ኤርትራ የድንበር መካለል ጉዳይ እንድታደራድራቸው መጠየቃቸው ዓዋተ የተባለው የኤርትራዊያን ድረ-ገጽ ዘግቦት ይገኛል።
ስለሆነም ኢመተማ ነገሩ ሁሉም የሀገራችን ዳርድንበርና በድንበሩ የሚኖሩ ዜጎች ጉዳይ የሚመለከታቸው ወገኖች የዳር ድንብር ጥያቄ
ከምን ጊዜም በላይ ነቅተው እንዲከታተሉት በሚገባ ወቅት ላይ ነን ብሎ ስለሚያምን ነው ይህን ጥሪ አሁን ለማቅረብ የፈለገው። ከዚህ
በፊት ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያና ኤርትራን ለማደራደር በዝግጅት ላይ እንደምትገኝ ገልጻ ነበር። ሆኖም፤ የማደራደሩን ሓሳብ ምን ላይ
እንዳደረሰችው ወይም በምን ምክንያት እንዳቋረጠችው ሳይታወቅ አሁን ኳታር ሸምጋይ ለመሆን እንደተጠየቀች መወራት ጀምሯል።
ወሬው ትክክል ከሆነ የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ መንግሥት ምን አቋም እንዳለው ለመስማት እንጓጓለን። በነገራችን ላይ
ኢትዮጵያና ኳታር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ኳታር ከሻዓቢያ ጋር በነበራት ግንኙት ምክንያት አቋርጠው እንደነበር የሚታወቅ
ነው። ዲፕሎማሲያዊ ግንኑነታቸውን ያደሱት አሁን በቅርብ ቀናት መሆኑም ይታወቃል። የሆነ ሆኖ ነገሩ በይፋ ሲወጣ የምንለው
ሊኖረን ስለሚችል ለጊዜው እዚሁ ላይ ለመግታት መርጠናል። ወደ ዋናው ጉዳይ ስንመለስ ግን ከማንም ጋር ለህዝቦችና አገሮች ሰላም
ሲባል የሚደረገውን ሽምግልናና ድርድር የሚደገፍ ቢሆንም፤ የአንድን አገርና ህዝብ ጥቅምን የሚጎዳና የአንድን ብሔረ-ሰብ ህልውና
የሚፈታተን ድርድር ውስጥ መግባት የሚያስከትለውን አደገኛ መዘዝ ምን ሊሆን እንደሚችል የአልጀርስ ስምምነት በሚገባ
አስገንዝቦናል። አቶ ኢሳያስ በብልጠታቸው ይሁን በአፍቃሬ ኤርትራ አስመሳይ ባለጋራዎቻቸው ይሁንታ፧ በኢትዮጵያ ልጆች ደም
የተከበረውን በወረራ ይዘዋቸው የነበሩ ግዛቶቻችንን አልጀርስ ላይ በወርቅ ሳህን ቀርቦላቸው በፈረሙት ውል መሠረት ከአገባብ ውጭ
የተወሰነላቸውን የሰው ግዛት ካልተረከብኩ በማለት ዘራፍ በማለት ላይ እንደነበሩ ሁላችን የምናውቀው ጉዳይ ነው። አሁንም አቶ
በረከት በአንድ የኤርትራዊያን ‘ፓልቶክ’ ክፍል ባደረጉት ቃለ-ምልልስ ባድመ የኤርትራ ነው በማለት የሰጡት ቃል አቶ መለስ “አንድ

ቤት ለሁለት እንዳይከፈል” መደራደር አለብን በማለት ሲያራምዱት ከነበረው አቋም ጋር ተዳምሮ ሲታይ አዲሱ ድርድር ጥያቄ
በ’ኖርማላይዜሽን’ ተሳቦ ግዛቶቻችንን የሚያስረክብ እንዳይሆን ስጋቱ አለን። ያም ሆነ ይህ የኢሮብ ሕዝብ ይህንን ለመቀበል በምንም
ዓይነት መንገድ ዝግጁ እንዳልሆን ጠላትም ሆነ ወዳጅ ሁሉ እንዲያውቅልን እንፈልጋለን።

ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ
ዳር እየተቆረሰ ሲጠፋ ማኸል ዳር ይሆናል እንደሚባለው፤ ከኤርትራ ጋር የሚዋሰኑ የኢትዮጵያ ግዛቶች ለሻዓቢያ ሲለገሱ ዝም ብለን
መመልከቱ ማኸሉን ዳር ወደ ማረግ እየተጠጋን መሆኑ ታውቆ የድንበራችንን ጉዳይ በአንክሮ ሊከታተለው እንደሚገባ ይገነዘበዋል
ብለን እናምናለን። የተጠቀሰውን ድንበር ለማስከበር ብርቅየ ልጆችህን ገብረህበታል። ያም አልበቃ ብሎ፤ ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት
አናሳ ብሔረ-ሰቦች አንዱ የሆነው የኢሮብ ብሄረሰብ ወገንህ ለሁለት ተከፍሎ ህልውናው አደጋ ላይ የወደቀበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ
የድረሱልኝ ጥሪውን እያስተጋባልህ ይገኛል። ስለሆነም ለዚህ ወገንህና ውድ ልጆችህ ክቡር ህይወታቸውን ለገበሩለት ሉዓላዊ መሬትህ
ዘብ እንድትቆም፣ ካላንተ ሁለገብ ተሳትፎ የሚደረገ ማንኛውም የዳር ድንብር ማካለል ሆነ ድርድር ተቀባይነት እንደሌለው በሚቻለው
መንገድ ሁሉ መንግሥትን እንድታስታውቅና እንድታስጠነቅቅ ጥርያችንን እናቀርባለን።
የኢትዮጵያ የሙያና ሲቪክ ማህበራት፤
ዛሬ በሕወሓት/ኢህአዴግ መንግሥት በወጣው አዲሱ ‘ሕግ’ ምክንያት ህልውናቹህ ፈተና ውስጥ መውደቁ የሚታወቅ ነው። ሆኖም
ለህልውናቹህ መከበር ከምታደርጉት ትግል ጎን ለጎን ይህንን በአገር ዳር ድንበር የሚደረገውን ግልጽነት የጎደለው የድብብቆሽ ድርድር
መደረግ እንደሌለበት በማመላከት የትግላቹህ አካል አድርጋቹህ እንድትንቀሳቀሱበት፣ በኢትዮጵያና በኤርትራ ጠረፍ አከባቢ
የሚኖረው ህዝባችን ሁኔታም በቅርበት እንድትከታተሉት በትህትና እንጠይቃለን።
ጥሪ ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዲሰፍንባትና አንድነቷ እንዲጠበቅ የምትዋደቁላት አገርና ህዝብ ከዳር እስከ ዳር በአንድ ዓይን ታዩታላቹህ
ብለን እናምናለን። በመሆኑም፤ አሁን ከሚታየው ሁኔታ አንጻር በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ይደረጋል ተብሎ በመናፈስ ላይ ያለው
የድርድር ዜና እጅጉን የሚያሳስበን መሆኑ እንድትረዱልን እንሻለን። ስለ የኢትዮ-ኤርትራ ድንበር ጉዳይ ሲነሳ ሁሉም ቀድሞ
የሚያነሳውም ስለ ባድመ ብቻ መሆኑ ሌላውን አከባቢ እንደተዘነጋ ሆኖ እንዳይታይ ስጋት ይፈጥርብናል። በመንግሥት ለመጥቀስ
የማይፈለጉ እንደ አድጋዲ-ዓረ የመሳሰሉ የኢሮብ ሰፊ ግዛቶች ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ በሄግ ውሳኔ ወደ ኤርትራ መካለላቸው በግልጽ
ተቀምጦ የሚታይ ጉዳይ ነው። የሕወሓት/ኢህአዴግ መንግሥትም የሄግ ውሳኔን እንደተቀበለው በይፋ እየነገረን ነው። ስለሆነም፤
በድርድር ስም ለኤርትራ የሚለገሰው ግዛታችን የኢሮብ ብሔረ-ሰብን ለሁለት ከፍሎ የሚያጠፋ ከመሆኑም በላይ በአከባቢው ዘላቂ
ሰላም እንዳይኖር እንቅፋት ሆኖ እንደሚዘልቅ አይቀሬ ክስተት ነው። በመሆኑም፤ በዚህ የዳር ድንበር ጉዳይ ላይ ያላቹህን አቋም ግልጽ
በማውጣት፤ ይህንን አገርንና ወገንን ለዘለቄታው የሚጎዳ ድርድር በይፋ እንድትቃወሙት ጥርያችንን እናቀርባለን።
ለኢትዮጵያ አገር መከላከያ ሠራዊት፤

ሉዓላዊ ዳር ድንበርን ለማስከበር መተኪያ አልባ የሆነች ህይወትህን በመክፈል ወረራውን በጀግንነት ቀልብሰሃል። እነዚህን ዛሬ
ለድርድር በመቅረብ ላይ የሚገኙትን ሉዓላዊ የኢትዮጵያ ግዛቶች ከወራሪው የሻዓቢያ ኃይል ለማስመለስ በተካሄደው ውጊያ ምን ያህል
ጓዶችህን እንዳጣህ ካንተ በላይ የሚያውቀው የለም። የፈረጠመ ክንድህን ለጠላቶችህ አሳይተሃል። ካንተ የሚጠበቅብህን ግዳጅም
በአኵሪ መንገድ ተወጥተሃል። ሆኖም፤ የጦር ሜዳ ድልህን በአልጀርስ ስምምነት ቀዝቃዛ ውኃ ተሰልችቶበት እንዳልነበረ ተደርጎ ደምህ
የከፈልክበት ሉዓላዊ ግዛታችን በፈረጠመ ክንድህ ላዛልከው ጥላት እንዲሰጥ ተወስኖበታል። ዛሬም ለአስራ ሶስት ዓመታት አንተን ዳር
ድንበር ጠብቅ ብለው በቀበሮ ጉድጓድ እንድትኖር ካደረጉ በኋላ በስመ ድርድር አሳልፈው ለኤርትራ ለመስጠት እንደራደር እያሉ የአቶ
ኢሳያስ አፈወርቂን በር በማንኳኳት ላይ ይገኛሉ። ሕገ-መንግሥቱ የጣለብህን የአገርን ዳር ድንበር የማስከበርና የኢሮብ ብሔረ-ሰብ
ለሁለት እንዳይከፈል የመከላከል ሐላፍነት አሁንም ባንተ ትከሻ ላይ የተጣለ ግዳጅ መሆኑ ለደቂቃም ቢሆን ልትዘነጋው የማትችለው
አገራዊ ጉዳይ መሆኑን በማመን በፖለቲካ ውሳኔዎች ተሳበው የሚቀርቡ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን የሚጎዱ ውሳኔዎችን እንድትቃወም
ወገናዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን።

ለኢሮብ ብሔረ-ሰብ ተወላጆች በሞላ፤

ከኛ በላይ አከባቢያችን የሚያውቅ ሰው ሊኖር አይችልም። በአልጀርስ ስምምነትና በሄግ ውሳኔ መሠረት በርካታ የቡክናይቲ-ዓረ
መንደሮችና መላው አድጋዲ-ዓረ ለኤርትራ መከለላቸው ግልፅ ነው። ስለሆነም ባለቤቱ ካልጮኸ ጎረቤት አይረዳም እንዳይሆንብን
ስለተሰጠው መሬታችንና ዳር ድንበራችንን በሚመለከት ኢትዮጵያዊያንን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉና በያለንበት ማሳወቅ ይኖርብናል።

በተጨማሪም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የአገሩ ዳር ድንበር የት ድረስ እንደሆነ በግልጽ አውቆ ከኛ ከአከባቢው ነዋሪዎች ጎን በመሰለፍ
ድንበሬን አትስጡ ብሎ ለመቆም እንዲችል፣ የሄግ ውሳኔና የድንበራችን አጣብቂኝ ውስጥ መግባት፤ ከዚህም አልፎ የኢትዮጵያ
መንግሥት ባለሥልጣናት እንኳን የኛ ነው ብለው ለመጠየቅ የአከባቢውን ስም ለመጥራት መጠየፋቸውን፤ የኢሮብ መሬትና ህዝብ
ለሁለት መክፈል ማለት የብሔረ-ሰቡን ህልውና ማክተም እንደሆነ በሚገባ ተገንዝበን አንደኛ በአንድ ድምጽ እንድንቃወም፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በምታገኙት አጋጣሚ ሁሉ ኢትዮጵያዊን ሆነ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብን የጉዳዩን አንገብጋቢነት እንድታስረዱ ጥሪያችንን እናቀርባለን።

ለኢትዮጵያ መንግሥት፤

የአንድ አገር የግዛትና የህዝብ አንድነት የማስጠበቅ ሓላፊነት የሚጣለው በሚያስተዳድራት መንግሥት ላይ መሆኑ ግልጽ ነው።አሁን
ኢትዮጵያን የሚገዛ መንግሥት ግን የአገር መከላከያ ሠራዊታችን ደም ገብሮ፤ ውድ ህወቱን በመሰዋት ወረራውን ቀልብሶ ያስመለሰውን
ሉዓላዊ ግዛታችን አልጀርስ ድረስ ተጉዞ ለተሸነፈው ወራሪ ጠላት አስረክቦ ተመልሷል። ሄግ ላይ በገላጋይ ዳኞች ፊት ቀርቦ ተገቢና
ተመዝግበው የሚገኙ የሰነድ ማስረጃዎችን ለማቅረብ ባለመቻሉ ወይም ባለመፈለጉ ሉዓላዊ ግዛታችንን ለሻዓቢያ ያስረከበው ይህ
መንግሥት ነው። የግልግል ፍርድ ቤቱ እነ ፆሮና የኢትዮጵያ ናቸው ብሎ ሲወስን የኢትዮጵያ አይደሉም ጥያቄም አላቀረብንባቸውም
ብሎ የተከራከረው ይህ መንግሥት ነው። በፍርድ ቤት ተሸንፈን እያለ አሸንፈናል ብሎ ሊያማልለን የሞከረ ይህ መንግሥት ነው።
ሻዓቢያ የተባበሩት መንግሥታት ድድርጅት የሰላም አስከባሪ ኃይልን በማባረር የሃያ አምስት ኪሎ ሜትር ጊዜያዊ የሰላም ቀጠና
በመቀልበስ ውሉን አፍርሶት እያለ፤ ሻዓቢያ ያፈረሰውን ውል በመንከባከብ የሄግ ውሳኔን ተቀብያለሁ ብሎ ደጋገመው በማስተጋባት ላይ
የሚገኘውም ይህ መንግስት ነው። አሁን ድግሞ ሉዓላዊ ግዛታችንን አሳልፎ ለሻዓቢያ ለመስጠት ለሽምግልና የሻዓቢያን በር
በማንኳኳት ላይ የሚገኘው ይህ መንግሥት ነው። ስለሆነ መንግስት ሀገርንና ህዝብን ወክሎ ስለ ዳር ድንብርና የሀገር ሉዓላዊነት
መደራደር በመርህ ደረጃ የሚንቀበለው ቢሆንም እስካሁን ድረስ ከህወሓት/ኢህአዴግ መንግስት ስለ ዳር ድንበርና ሉዓላዊነት ካየነው
ተመክሮ ይህ መንግስት በትክክል ዳር ድንበራችንና ሉዓላዊት ኢትዮዽያን በሚጠቅም መንገድ ይደራደርልናል ብለን ለማመን
ይቸግረናል። ስለሆነም የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ግዛቶች በዘላቂነት ለማስከበር ፍላጎቱ ካለ፤ አሁንም ቢሆን አልመሸምና የአልጀርስን ውልና
የሄግ ውሳኔን ውድቅ ማድረጉ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለዓለም አቀፉ ማሕበረ-ሰብ በይፋ እንዲያሳውቅ እንጠይቃለን።
እኛ ኢሮቦች የራሳችንን አንሰጥም የሰውም አንፈልግም፤ ድንበራችን የት እንደሆነ ከማንም በላይ እኛ ነዋሪዎቹ እናውቀዋለን፣
ከኢትዮጵያ መንግስትና ከሻዕቢያ ጣልቃ ገብንት ነጻ ከሆን በድንበር ከሚዋሰኑን ኤርትራዊያን ወንድሞቻችን ጋር ዳር ድንበሩን
ያለምንም ችግር እኛው ራሳችን በድንበሩ አከባቢ የምንኖር ህዝቦች የየራሳችንን ቦታ በግልጽ ስለምናውቅ ያለምንም ችግር ተወያይተን
ለመፍታት እንችላለን። እኛ የነሱን እንደማንፈልግ እነሱ ያውቃሉ። እኛም እነሱ የኛን ይፈልጋሉ ብለን አንገምትም። ተጠቃልሎ
ሲመነዘር የድንበር ማካለል ጉዳይ፣ ለሁለቱ ህዝቦች መተው ያለበት ጉዳይ ነው። ከዛ ውጭ አሁን በሚታየው መልኩ ከቀጠለ ለሁለቱ
አገዛዞች ጊዜያዊ ፖለቲካ ጠቀሜታ ሊኖረው ይችል እንደሆነ እንጂ፤ ዘላቂ መፍትሔና የተረጋጋ ሰላም ለአከባቢውም ሆነ ለሁለቱ አገሮች
ለማምጣት ፈጽሞ አይችልም!
ከኢ.መ.ተ.ማ
ታሕሣሥ 2005 ዓ.ም

posted by Aseged Tamene at
94
ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ሐሙስ ነሐሴ ፲፪ ቀን ፪ሺህ፰  ዓ.ም. ቅፅ ፬ ፣ ቁጥር ፳፭ በባሕርዳሩ ሰላማዊ ሰልፍ በትግሬ-ወያኔ ግፍ የተጨፈጨፉትን እንድናውቃቸውና እንድንዘክራቸው!

ዘረኛው የትግሬ ወያኔ የወልቃይት ጠገዴን የማንነት ጥያቄ ደግፈው በወጡ የባሕርዳሩ ሰላማዊ ሰልፍ በግፍ የገደላቸው ወገኖቻችን ዝርዝር በከፊል።

«የወልቃይት ጠገዴ የማንነት ጥያቄ፣ የእኛም የዐማራነት ጥያቄ ነው፣» ብለው እሑድ ነሐሴ 1 ቀን 2008 ዓም ላይ በባሕርዳር ከተማ፣ በሰላማዊ መንገድ ድምፃቸውን ለማሰማት በወጡ ዐማሮች ላይ፣ የትግሬ ወያኔ ዘረኛ ቡድን በርካታ፣ ሩቅ አሳቢ፣ ለሥራ የጓጉ፣ ላገርና ለወገን ታላቅ ተስፋ ሰንቅው የነበሩ የአያሌ ወጣቶችን ሕይዎት በግፍ ነጥቋል። በባሕርዳሩ ሰላማዊ ሰልፍ ወያኔ ከገደላቸው በርካታ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች መካከል ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት በውስጥ የመረጃ ምንጮቻችን የከፊሎቹን አገኝቷል።

ከሰንጠረዡ ለመረዳት እንደሚቻለው፣ በግፍ ከተገደሉትና ዝርዝራቸውን ማወቅ ከተቻለው አርባ ዘጠኝ(49) ሰዎች ውስጥ፣ ዕድሜአቸው ሰላሳና ከዚያም በላይ የሆኑት ስምንት ( 8) ብቻ ነው። አርባ አንዱ (41) በወያኔ የግፍ አገዛዝ የተወለዱና ወያኔ ሲገባ ከአምስት ዓመት ዕድሜ የማይበልጡ መሆኑ በግልጽ ይታያል።  በመሆኑም  ያለፈውን ሥርዓት የማያውቁ፣ ያልኖሩበት፣ በትህምርትም ያልተማሩት በመሆኑ የሚናፍቁት አንዳች ነገር ይኖራ ተብሎ አይታሰብም።  ወጣቶቹ ሰዎች ናቸው እና እንደማንኛውም ሰብአዊ ፍጡር መልካም ነገርን፣ እንደሰው ዕኩል መታየትን፣ ጥሩና መልክ ነገሮችን የመመኘት፣ ራሳቸውን ከሌሎች አቻዎቻቸው ጋር አመዛዝኖ ለእኛ ለምን ሰብአዊ መብቶቻችን፣ ተዘዋውሮ የመሥራትና ያመኑበትን በግልጽ የመናገር፣ የመደራጀት፣ ወዘት መብትና ነፃነት እንነጠቃለን፣ ከዚህ ሁሉ በላይ ማንነታቸውን ለምን ይካዳል ብለው መጠየቃቸው ሰው ሆኖ በመፈጠራቸው ብቻ የተሰጣቸው መብት እንጂ፣ ያለፈ ሥርዓት የመናፈቅ ወይም ትምክህተኛ የመሆን ውጤት አይደለም።
በሌላም በኩል እነዚህ በወያኔ ዘመን ተወልደው፣ በርሱ የትምህርት ሥርዓት ያለፉ ወጣቶች ያነሱት የማንነት ጥያቄ ሥርዓቱ ገነባሁት ያለው «የነገዶች ዕኩልነትና ሰላም» አስገኘሁት እያለ የሚለፍፈው «ልማት» ውሸት መሆኑን ገላጭ ነው። የዘረኝነት ሥርዓቱ፣ ዐማራውን በጠላትነት ፈርጆ ያወጀበት የዘር ጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል፣ እየከፋ መምጣቱን፣ የዐማራው ወጣት ትውልድ ማንነታችን እናስከብር ብሎ በቁርጠኝነት መነሳቱን የሚያመለክት ነው። ባጭሩ ወያኔ  የወልቃይት ጠገዴን የማንነት ዕውነተኛ ጥያቄ «ያለፈው ሥርዓት ናፋቂዎች፣ ትምክህተኞች፣ ነፍጠኞች» እያለ ያልሆነ ስም የሚለጥፍባቸው ንፁሐን ዜጎች የራሱ ከፋፋይ፣ አጥፊና ዘረኛ ሥርዓት ውጤቶች፣ የዘረኛና ብልሹ አስተዳደሩ ውጤት መሆኑን፤ ይህንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ያልተቀበለው እንደሆነ የሚያሳይ አጉሊ መነፀር ነው።

በወያኔ አጋዚ ጦርና ከሕዝቡ መሀል ለዘመናት በኖሩና የባሕርዳር ሕዝብ እንደወገን በሚያያቸው፣ እነርሱ ግን እንደጠላት ቆጥረው  ለገዳዩ ቡድን መረጃ በማቀበል በተሰማሩት የትግሬ ነገድ አባሎች የተጨፈጨፉት ሰላማዊ ዜጎች፣ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ስማቸውን ለማግኘት የቻላቸው የሚከተሉት ናቸው። ለወራት ያህል በዘለቀው ሕዝባዊ እንቢተኝነት ሕይዎታቸውን ያጡ ወገኖቻችን ስምና ማንነት እየተከታተልን የማሳወቅ ተግባራችንን በንቃት ለመወጣት የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን።

ተራ ቁጥር   የተገዳይ ሙሉ ስም ድሜ መኖሪያ አድራሻ
1 ዕድሜዓለም ዘውዱ 27 ባሕር ዳር
2 ገረመው አበባው25 ባሕር ዳር
3 ተፈሪ ባዩ 16 ባሕር ዳር
4 ሰሎሞን አስቻለ 25 ባሕር ዳር
5 ሙሉቀን ተፈራ 27 ባሕር ዳር
6 አደራጀው ኃይሉ 19 ባሕር ዳር
7 አስማማው በየነ 22ባሕር ዳር
8 ታዘበው ጫኔ 21 ባሕር ዳር
9 አሥራት ካሣሁን 24 ባሕር ዳር
10
የሽዋስ ወርቁ
20
ባሕር ዳር
11
ብርሃን አቡሃይ
29
ባሕር ዳር
12
ሽመልስ ታዬ
22
ባሕር ዳር
13
አዛናው ማሙ
20
ባሕር ዳር
14
ሢሣይ አማረ
24
ባሕር ዳር
15
ሞላልኝ አታላይ
21
ባሕር ዳር
16
መሣፍንት አማራ
22
እስቴ
17
እንግዳው ዘሩ
20
ባሕር ዳር
18
ዝናው ተሰማ
19
ባሕር ዳር
19
ዋለልኝ ታደሰ
24
ባሕር ዳር
20
ይታያል ካሤ
25
ባሕር ዳር
21
እሸቴ ብርቁ
37
ባሕር ዳር
22
ሞገስ
40
ባሕር ዳር
23
አደራጀው ደሣለኝ
30
ባሕር ዳር
24
አበበ ገረመው
27
ጢስ ዐባይ
25
ማኅሌት
23
ባሕር ዳር
26
ተስፋዬ ብርሃኑ
58
ባሕር ዳር
27
ፈንታሁን
30
ባሕር ዳር
28
ሰጠኝ ካሤ
28
ባሕር ዳር
29
ባበይ ግርማ
26
ባሕር ዳር
30
አለበል ዓይናለም
28
ደብረማርቆስ
31
አብዮት ዘሪሁን
20
ባሕር ዳር
32
አበጀ ተዘራ
28
ወረታ
33
ደመቀ ዘለቀ
22
ወረታ
34
አለበል ሃይማኖት
24
ወረታ
35
ሰሎሞን ጥበቡ
30
ቻግኒ
36
ፍሥሃ ጥላሁን
25
አዲስ አበባ
95
Business, Economics & Development / Islamic loans turn profit for banks in USA
« Last post by staff3 on August 19, 2016, 11:21:02 AM »
Islamic loans turn profit for banks in USA
By Mick Cochran, USA TODAY

A mural depicting Devon Bank by the parking lot of its Chicago location. The bank has made mortgages compliant with Islam's sharia law in 36 U.S. states.

By Paul Wiseman, USA TODAY

A customer showed up at little Devon Bank on Chicago's North Side, asking for a loan to open a neighborhood shop. But there was a hitch, the would-be borrower explained: "We can't pay any interest. Can you help?"
At the time, seven years ago, the answer was: "Nope," recalls David Loundy, Devon's vice president and legal counsel.

That was then. Since fielding that first request, Devon Bank has transformed itself into a specialist in the kind of no-interest Islamic financing the customer was seeking. Islamic financing now accounts for more than 75% of the bank's mortgage portfolio, and Devon has made mortgages compliant with Islam's sharia law in 36 U.S. states, Loundy says.

Devon Bank, responding to local customers in a neighborhood filled with Pakistani and Middle Eastern immigrants, stumbled onto something big: Islamic finance is booming worldwide, fueled by the windfall from sky-high oil prices and a return to a more strict interpretation of the holy Quran across the Islamic world. Once Devon Bank introduced sharia-compliant mortgages and other loans, "People started coming out of the woodwork," Loundy says.

In a report last month, credit-rating agency Moody's Investors Service said that the global Islamic finance market has grown about 15% in each of the past three years and is now worth about $700 billion worldwide. The heavyweights of global finance have taken notice: Citigroup, HSBC, Deutsche Bank and others have affiliates devoted to Islamic finance.

Giant mortgage investor Freddie Mac began buying sharia-compliant mortgages in 2001. Freddie Mac today continues to buy from four banks that together originate mortgages nationwide. In addition to Devon, Freddie Mac buys mortgages from Guidance Residential in Reston, Va.; University Bank in Ann Arbor, Mich.; and American Finance House Lariba in Pasadena, Calif.

Freddie Mac spokesman Brad German says the company bought more than $250 million in Islamic mortgages in 2007, but volume is slipping as the housing market declines. The mortgages are "a steady, if modest, niche," German says.

Somewhat of a dispute

There's some dispute about exactly where the Quran comes down on finance and interest.

Scholars at the Al-Azhar Institute in Cairo — influential in Islam's chief Sunni denomination — declared in 2002 that the Quran did not prohibit all interest payments and charges, just those so exorbitant that they crossed the line into usury. Conventional banking has been widespread for years in the Islamic world.

A stricter interpretation — barring all interest — has been gaining ground over the past decade and driving the growth of no-interest Islamic finance.

Islamic banks get around the prohibition on interest by treating loans more like leases or profit-sharing arrangements.

An Islamic mortgage, for instance, looks like a lease-to-own deal. The bank, not the borrower, buys the house. The borrower makes installment payments to the bank for a period of years, at the end of which he or she gets the title to the house.

The bank's profit technically comes from renting the house, not lending the money. Loundy notes that Islamic mortgages are more costly than traditional mortgages because they involve paperwork for two home sales: the first by the bank, the second by the borrower after the installment payments are finished.

In business loans, the bank essentially shares profits with the borrower, making Islamic financing more like an equity investment than a loan. Even depositors at Islamic banks are supposed to share profits and losses with the bank, instead of receiving interest payments — an arrangement that U.S. banking regulators have so far balked at approving. "The FDIC is not anxious to see any bank agreeing in advance to share a loss," Devon Bank's Loundy says.

Booming bonds

Islamic bonds — known as sukuk — are booming: Nearly $33 billion of Islamic bonds were issued last year, up from $5.5 billion in 2001. Islamic bonds work something like Islamic mortgages. For instance, the German state of Saxony-Anhalt, which issued the first Islamic bond in 2004, sold government property to bond investors and then leased it back from them. The investors technically earned money from the rent, not interest.

Determining exactly what is and isn't a sharia-compliant transaction can get tricky. HSBC and Citigroup each have their own sharia advisory boards, made up of well-credentialed Islamic scholars. Devon Bank, which has assets of just $250 million, leans on opinions from the Sharia Supervisory Board of America.

Kuala Lumpur, capital of predominately Muslim Malaysia, has emerged as Islamic finance's global capital, thanks partly to tax breaks that encourage Islamic banking. But Singapore and Hong Kong are eager to catch up. "If Hong Kong truly wants to be a major international financial center, not just in the region, but globally, then Islamic finance must be amongst our portfolio of products and services," John Tsang, Hong Kong's financial secretary, said last year.

"It's here to stay," Loundy says of Islamic finance. "You're talking about one-fifth of the planet's population."

Mixx         
Posted 3/26/2008 8:46 PM
Updated 3/28/2008 8:52 AM   

To report corrections and clarifications, contact Reader Editor Brent Jones. For publication consideration in the newspaper, send comments to letters@usatoday.com. Include name, phone number, city and state for verification.
96
Ethiopia: Dozens killed as police use excessive force against peaceful protesters

8 August 2016, 17:57 UTC

At least 97 people were killed and hundreds more injured when Ethiopian security forces fired live bullets at peaceful protesters across Oromia region and in parts of Amhara over the weekend, according to credible sources who spoke to Amnesty International.

Thousands of protesters turned out in Oromia and Amhara calling for political reform, justice and the rule of law. The worst bloodshed - which may amount to extrajudicial killings - took place in the northern city of Bahir Dar where at least 30 people were killed in one day.

“The security forces’ response was heavy-handed, but unsurprising. Ethiopian forces have systematically used excessive force in their mistaken attempts to silence dissenting voices,” said Michelle Kagari, Amnesty International’s Deputy Regional Director for East Africa, the Horn and the Great Lakes.

“These crimes must be promptly, impartially and effectively investigated and all those suspected of criminal responsibility must be brought to justice in fair trials before ordinary civilian courts without recourse to death penalty.”

Information obtained by Amnesty International shows that police fired live bullets at protesters in Bahir Dar on 7 August, killing at least 30. Live fire was also used in Gondar on 6 August, claiming at least seven lives.

The security forces’ response was heavy-handed, but unsurprising. Ethiopian forces have systematically used excessive force in their mistaken attempts to silence dissenting voices
Michelle Kagari, Amnesty International's Deputy Regional Director for East Africa, the Horn and the Great Lakes
SHARE THISTwitterFacebookEmail
No deaths were reported from the Addis Ababa protests, but photos and videos seen by Amnesty International show police beating protesters with batons at Meskel Square, the capital’s main public space.

In Oromia and Amhara, hundreds were arrested and are being held at unofficial detention centres, including police and military training bases.

“We are extremely concerned that the use of unofficial detention facilities may expose victims to further human rights violations including torture and other forms of ill-treatment,” said Michelle Kagari.

“All those arrested during the protests must be immediately and unconditionally released as they are unjustly being held for exercising their right to freedom of opinion.”

Background

The protests in Oromia are a continuation of peaceful demonstrations that began in November 2015 against a government masterplan to integrate parts of Oromia into the capital Addis Ababa. Deaths were reported in multiple towns in the region, including Ambo, Adama, Asassa, Aweday, Gimbi, Haromaya, Neqemte, Robe and Shashemene.

The protests in Amhara began on 12 July 2016 when security forces attempted to arrest Colonel Demeka Zewdu, one of the leaders of the Wolqait Identity and Self-Determination Committee, for alleged terrorism offences.

Wolqait is an administrative district in Tigray Region that was part of Amhara Region before the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) came to power 1991. It has been agitating for reintegration into Amhara for the last 25 years.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/ethiopia-dozens-killed-as-police-use-excessive-force-against-peaceful-protesters/
97
News and Current Events / Deaths and detentions in Ethiopia as protests flare
« Last post by staff3 on August 06, 2016, 02:42:58 PM »
Deaths and detentions in Ethiopia as protests flare
http://www.aljazeera.com/news/2016/08/ethiopia-protests-160806132205709.html

99
Business, Economics & Development / mo ibrahim foundation Index
« Last post by staff3 on July 25, 2016, 03:02:35 PM »
Ranking of African Countries...

http://mo.ibrahim.foundation/iiag/data-portal/
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]